Nutricia Termékválasztó Applikáció
Adatvédelmi Nyilatkozat

Bevezetés

A Nutricia tisztában van vele, hogy Önnek fontos, miként használják fel személyes adatait, és mi is fontosnak tartjuk személyes adatainak védelmét.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat azt mutatja be, hogy a Nutricia Termékválasztó Applikációban regisztráló egészségügyi dolgozók személyes adatait hogyan gyűjtjük és kezeljük mi, a DANONE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő. Tájékoztatással szolgál azzal kapcsolatban, hogy milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, miért van szükségünk rájuk, és milyen előnye származhat ebből Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Nutricia Termékválasztó Applikációval kapcsolatos adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást Ön bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van, vagy az Önt, mint érintettet megillető jogok bármelyikével kapcsolatban szeretne kéréssel fordulni hozzánk, a nutricia.hu/adatvedelem oldalon veheti fel velünk a kapcsolatot.

Az Adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése 2022. január 1-én történt[1].

Főbb alapelveink és az adatvédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségvállalásunk

A Nutriciánál elköteleztük magunkat az Ön személyes adatainak védelme mellett. Igyekszünk biztosítani a birtokunkban lévő valamennyi személyes adat védelmét, személyes adatait felelősségteljesen kezelni és mindenkor átlátható módon eljárni. Bizalma fontos a számunkra.

Éppen ezért elköteleztük magunkat a következő alapelvek betartása mellett:

 • Ön nem köteles közölni velünk az általunk kért személyes adatokat, ám ha úgy dönt, hogy nem hozza tudomásunkra azokat, elképzelhető, hogy bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nem tudunk biztosítani Önnek;
 • Adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített vagy azon konkrét célokra használjuk fel, amelyeket közlünk Önnel és/vagy amelyekhez Ön hozzájárult;
 • Mindenkor a lehető legkevesebb személyes adat begyűjtésére, kezelésére és felhasználására törekszünk;
 • Ha mégis begyűjtjük személyes adatait, a későbbiekben igyekszünk biztosítani, hogy azok minél pontosabbak és aktuálisabbak legyenek.
 • Ha a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség és nem kötelez bennünket jogszabály azok megőrzésére, minden tőlünk telhetőt megteszünk azok törlése, megsemmisítése, illetve annak érdekében, hogy azokat többé ne lehessen azonosítani.
 • Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon.

A Nutricia Termékválasztó Applikációba való regisztráció során megadott személyes adatok kezeléséről

A Nutricia Termékválasztó Applikáció tulajdonosa és üzemeltetője a DANONE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35..; cégjegyzékszám: 01-09-076725; adószám: 10594135-2-44, továbbiakban Adatkezelő vagy Nutricia).

Az applikáció használatának feltétele az applikáció első használata előtti regisztráció, amely során a regisztráló egészségügyi szakemberek a Nutricia Termékválasztó Applikáció használatára vonatkozó jogi nyilatkozatot elfogadják, a jelen adatkezeléshez hozzájárulnak, és az applikáció használatához szükséges személyes adataikat az applikációba épített űrlapon az Adatkezelő rendelkezésére bocsátják.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk a regisztráció során és milyen alapon?

A kezelt személyes adatok körét az applikáció használatához szükséges személyes adatokra, azaz az alábbiakra korlátozzuk:

 • egészségügyi szakember neve,
 • e-mail címe,
 • egészségügyi végzettség megléte,
 • munkaköre,
 • szakterülete.

A személyes adatok megadása önkéntes, és az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. A fentiekben meghatározott személyes adatok megadásával és a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul a személyes adatai jelen adatvédelmi nyilatkozat szerinti kezeléséhez.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozatát kérjük postai úton a székhelyünk címére (1134 Budapest, Váci út 35.), elektronikus úton e-mailen az adatvedelem@nutricia.hu e-mail címre, vagy a nutricia.hu/adatvedelem weboldal használatával küldje meg részünkre.

Tájékoztatjuk, hogy ha Ön visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, a továbbiakban a Nutricia Termékrválasztó Applikációt nem fogja tudni használni.

Miért gyűjtjük, mire használjuk fel és kivel osztjuk meg személyes adatait?

A Nutricia Termékválasztó Applikációja a Nutricia által Magyarországon forgalmazott tápszereket, és ezekre vonatkozó lényeges információkat, így azok címkéjét és közfinanszírozás alapjául elfogadott árát, támogatás mértékét és a térítési díját tartalmazza, amelyet kizárólag egészségügyi szakemberek részére, általuk történő használatra fejlesztettünk ki.

Személyes adatait kizárólag a Nutricia Termékválasztó Applikáció használatához szükséges terjedelemben kezeljük, a személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át.

Nevének és email címének megadására azért van szükség, hogy a Nutricia Termékválasztó Applikáció során más, szintén a Nutricia Termékválasztó Applikációt használó egészségügyi szakemberektől megkülönböztessük Önt, így az Ön által már testreszabott (pl. kedvencek) Nutricia Termékválasztó Applikáció fog megjelenni bejelentkezése után.

Tájékoztatjuk, hogy a Nutricia Termékválasztó Applikáció e-mailt nem küld az Ön részére, így az Ön email címét kizárólag a fentiek szerinti azonosítás érdekében kezeljük.

Az egészségügyi végzettség megléte a Nutricia Termékválasztó Applikáció használatának feltétele, mivel az olyan adatokat tartalmaz, amelyet a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény értelmében kizárólag egészségügyi szakemberek ismerhetnek meg.

A munkakör és a szakterület megadása a kiválasztott termék felírhatósága miatt szükséges.

A személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

A kezelt személyes adatok a Nutricia Termékválasztó Applikáció rendszerének tárhelyén, a nutriapp.hu cím alatt található szerveren tárolódnak, melynek üzemeltetője az Arteries Studio Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., E-mail: iroda@arteries.hu, Adószám: 23854855-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-299564). Tájékoztatjuk, hogy az Arteries Studio Kft. a személyes adatokhoz nem fér hozzá, így az Ön által megadott adatokat rajtunk kívül más személy, szervezet nem ismerheti meg.

Az Adatkezelő a begyűjtött személyes adatokat határozatlan ideig, illetve az érintett törlésre, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonására irányuló kérelme beérkezéséig tárolja.

Amennyiben a fenti célon túl vagy bármely egyéb célból gyűjteni és/vagy felhasználni kívánjuk személyes adatait, arról az adatgyűjtés időpontjában vagy azt megelőzően külön tájékoztatni fogjuk.

Ahol szükséges, hozzájárulást is fogunk kérünk Öntől személyes adatai kezeléséhez.

Az Önt megillető jogok

A Nutricia Termékválasztó Applikációba történő regisztráció során megadott személyes adatai kezelése során Önt számos jog megilleti, és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön számára. Jogait a nutricia.hu/adatvedelem oldalunkon, illetve postai úton a székhelyünk címére (1134 Budapest, Váci út 35.), elektronikus úton e-mailen az adatvedelem@nutricia.hu e-mail címre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

Amennyiben további kérdése van ezen jogaival kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a nutricia.hu/adatvedelem oldalunkon, illetve ezen tartalmú kérelmét postai úton a székhelyünk címére (1134 Budapest, Váci út 35.), elektronikus úton e-mailen az adatvedelem@nutricia.hu e-mail címre küldje meg.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak. Ugyanakkor ez a jog csak abban az esetben él, ha

 1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik;
 2. az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében kerül sor;
 3. az adatkezelés automatikus eszközökkel történik.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a nutricia.hu/adatvedelem oldalunkon, illetve ezen tartalmú kérelmét postai úton a székhelyünk címére (1134 Budapest, Váci út 35.), elektronikus úton e-mailen az adatvedelem@nutricia.hu e-mail címre küldje meg.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük;
 2. visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 4. személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, ezt kezdeményezheti az applikáció törlésével is. Az applikáció törlése esetén személyes adatait haladéktalanul töröljük.

Amennyiben további kérdése van ezen jogával kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a nutricia.hu/adatvedelem oldalunkon, illetve ezen tartalmú kérelmét postai úton a székhelyünk címére (1134 Budapest, Váci út 35.), elektronikus úton e-mailen az adatvedelem@nutricia.hu e-mail címre küldje meg, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, vegye fel velünk a kapcsolatot nutricia.hu/adatvedelem oldalunkon, illetve ezen tartalmú kérelmét postai úton a székhelyünk címére (1134 Budapest, Váci út 35.), elektronikus úton e-mailen az adatvedelem@nutricia.hu e-mail címre küldje meg, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot nutricia.hu/adatvedelem oldalunkon, illetve ezen tartalmú kérelmét postai úton a székhelyünk címére (1134 Budapest, Váci út 35.), elektronikus úton e-mailen az adatvedelem@nutricia.hu e-mail címre küldje meg.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga

Önt az a jog is megilleti, hogy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál közvetlenül panaszt tegyen.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

telefonszám: +36 (1) 391-1400;

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hogyan óvjuk személyes adatait?

Tudjuk, hogy személyes adatainak biztonsága fontos Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy megakadályozzuk az azokkal való visszaélést, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok elvesztését, módosítását, valamint azt, hogy azok más felek tudomására jussanak. Személyes adatai megóvása érdekében különböző biztonsági intézkedéseket vezettünk be, például a hozzáférési jogosultság ellenőrzését, tűzfalakat és biztonsági szervereket.

Személyes adatok megosztása

Amennyiben személyes adatait kapcsolt vállalkozásainkkal vagy más szervezetekkel is megosztjuk, erről előzetesen tájékoztatjuk Önt és meggyőződünk afelől, hogy az adott szervezetek velünk egyezően vagy hozzánk hasonlóan biztosítsák személyes adatai védelmét, és tartsák be a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.

Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, nem értékesítjük, nem adjuk bérbe és nem hozzuk mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon, ugyanakkor a jogszabályok és/vagy állami hatóságok az adatok átadására kötelezhetnek bennünket.

Adatok határon túlra történő továbbítása

A Nutricia Termékválasztó Applikáció adatbázisában kezelt személyes adatokat határon túlra sem továbbítjuk.

Automatikus döntéshozatal és profilalkotás

A Nutricia Termékválasztó Applikáció adatbázisában kezelt személyes adatokat nem használjuk automatikus döntéshozatalra, sem profilalkotásra.

Helyi jogszabályok adatvédelmi vonatkozásai

Az Általános Adatvédelmi Rendelet minden EU tagállamra egyformán vonatkozik, azonban a helyi adatvédelmi törvények az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) Rendeletben foglaltaknál szigorúbb követelményeket is támaszthatnak, vagy olyan információt is tartalmazhatnak, amely csak helyi szinten releváns.

A Nutricia elkötelezi magát országa helyi adatvédelmi jogszabályainak betartása mellett.

Hol érhet el bennünket?

Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy panasza adódna akár jelen Adatvédelmi nyilatkozatunkkal, akár személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot nutricia.hu/adatvedelem oldalunkon, illetve ezen tartalmú kérelmét postai úton a székhelyünk címére (1134 Budapest, Váci út 35.), elektronikus úton e-mailen az adatvedelem@nutricia.hu  e-mail címre küldje meg, mi pedig minden elvárható intézkedést megteszünk azért, hogy kérésének a jogszabályi követelményeknek megfelelően eleget tegyünk.

DANONE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
postacím: 1399 Budapest, Pf. 680.
honlap: nutricia.hu/adatvedelem

e-mail: adatvedelem@nutricia.hu

 

[1] Numil Kft. jog átruházás kapcsán az adatkezelés: Danone Kft. (2022.01.01.)